Mis on Soojasalv.ee?

Soojasalv.ee on arendusprojekt, millest võib kunagi saada firma, aga hetkel eksisteerib projekt ilma juriidilise kehata.

Eesmärk on projekteerida odav ja praktiline päikeseenergia sesoonseks talletamiseks mõeldud soojasalve mudel - ja mitte igasugune, vaid talumajapidamisse sobiv rajatis, mis vabastaks energiat soojuse ja elektri koostootmise teel (viimaseks saab kasutada nii Stirlingi tsükliga kui termoakustilise tsükliga mootoreid, mille külmaks pooleks, kuhu soojus loovutatakse, on köetav ruum).

"Kas te olete lolliks läinud, soojus on ju termodünaamiline prügi", küsisid vähemalt pooled insenerid seepeale. :)

"Prügisse energiat talletada on odav", on meie vastus. Soojust saab talletada paesõelmetesse, liiva, killustikku, paekivisse, põllukivisse, vanadesse tellistesse, betooni. Ühelgi muul viisil pole võimalik talletada 3000 euroga loodavasse rajatisse (selline on prototüübi eelarve) 3000 KWh energiat (võrdluseks: üks teadaolev kasutatud Nissan Leafi aku on säilitanud oma algsest 24 KWh mahust 15 KWh, kuid tema turuhind on 1500 eurot).

Järeldub, et soojasalve salvestusmahu hind on 1 € / KWh, Leafi aku salvestusmahu hind aga 100 € / KWh. Mujal kasutamiseks vähesobiv, ilma kõrgtehnoloogiata hangitav soojusmass on majanduslikult säästlik ja keskkonda vähe koormav viis energiat talletada.

Energia vabastamisel, tõsi küll, saab valdavalt soojust ning vaid väheke elektrit: Carnot' seaduse rikkumine on veidi raskem, kui punasega üle tee minek. Täpsemalt on see võimatu, ja isegi Carnot' efektiivsusele ligi trügimine ei tasu vaeva ära. Oluline on tagada hoopis see, et soojusmasina vaatenurgast "kaotatud" soojus oleks ikkagi tuppa jõudnud küte. :)

Erinevalt akudest, mis vajavad järelvalvet ja tasakaalustamist, ja võivad äkitselt süttida, on soojasalv lollikindel rajatis. Valdava osa aastast pole tema ülekütmine võimalik, kuna salve mahtuv energiakogus on üüratu. Energia äkiline vabanemine on ebatõenäoline, kuna salv on maa all, ümbritsetuna meetri paksusest kivivillast. Tulekahju on ebatõenäoline, kuna salv ei sisalda põlevaid materjale. Kartma peate vett - kui pinnavesi läbi seinte salve pääseb, on saun valmis - aga erinevalt aurukatlast pole salv hermeetiline, ega lõhke. Vee vastu on leiutatud mõõtetorud ja pumbad.

Kas poleks tore, kui jaanuarikülmadeni ei peaks puid ahju panema?

Müüma me soojasalvesid tõenäoliselt ei hakka, küll aga edu korral pakkuma tehnilist abi, et nende rajamine hõlpsam oleks.

Mujal maailmas juba toimub

Tamperes tegutsev firma Polar Night Energy arendab sarnaselt meiega, kuid palju suuremas mastaabis ja efektsemal tehnoloogial põhinevat kõrgetemperatuurilist soojasalve, millest neil on katsemudel valmis ja kasutusse antud.